• Client: Congrés Esport Local – Diputació de Barcelona
  • Sector: Sport
  • Date: 2017

MTG @ AIMEX 2015 Concept_rev12
mockup_congres_esport
Bi fold leaflet mockup
photocall_congres_mockup
535cc3fc-913a-4948-9deb-961b4f7439f7