• Client: Generalitat de Catalunya
  • Sector: Secretaria General de l’Esport
  • Data: 2009-2010
  • Projecte: Creació de línia editorial per a col.lecció de llibres. Disseny i maquetació de 4 llibres sobre diferents estudis a l’àmbit de l’esport a Catalunya.

libro1-HABITS-

libro2-CLUBS

libro3-ENCUESTA

libro4-EL-PES