La forma és important i el contingut, també. Som especialistes en harmonitzar aquests dos aspectes en benefici d’una comunicació corporativa integral… efectiva!

Marketing

Marketing directe. Marketing relacional. Street marketing …

Estratègia Publicitaria

Campanyes publicitàries. Anàlisi DAFO. Plà estratègic de comunicació. Estudis de mercat. Posicionament i difusió a tota mena de canals de comunicació …

Publicitat

Planificació. Execució i producció dels materials de la campanya: spots, videos, cunyes de ràdio, premses, publicitat exterior …

Marketing Online

Creació. Planificació i desenvolupament d’estratègies de marketing online. Gestió de campanyes als mitjans online. Assessorament en comunicació interactiva …

Relacions Públiques

Planificació de mitjans. Gestió integral de la campanya directament amb els mitjans …